Majme systém funkcií f1,f2, ...,fm. Potom skupinovým prostým implikantom tochto systému nazveme taký elementárny súčin u, ktorý má nasledujúce vlastnosti: