Úplný súbor prostých implikantov je súbor implikantov, ktorý pokrýva všetky jednotkové body danej funkcie.