Určovanie Iredundatnej Disjunktnej Normálnej Formy pomocov Quine-McCluskeyho algoritmu.