Informácie

Táto stránka sa zaoberá vytváraním úplných testov pomocou metódy kritickej cesty. Je tu zahrnutý teoretický popis problematiky a aplikácia, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. 

Teoretický popis

V tejto časti sa nachádza teoretický popis problematiky vytvárania kritickej cesty. Obsahuje informácie ako dospieť k výsledku - úplnému testu obvodu za pomoci spomenutej metódy. Taktiež je tu uvedený konkrétny príklad a podrobný popis postupu vytvárania testu. Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný cez navigačné tlačítka Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol.

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si danú problematiku v nasledujúcich režimoch :

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.