Diplomová práca
©2001
Autor : Peter Jurcák
Zadávateľ : Doc. Ing. Ján Bača CSc.
Najlepšie viditeľné v IE 5.0 a vyššie, slabšie v NE 4.7
Rozlíšenie 800×600 a vyššie