Určovanie testov logických obvodov metódou kritickej cesty