Ú v o d o m . . .

Stránka je určená na získanie poznatkov o riešení obvodu metódou kritickej cesty. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a alpikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. Viac v položke informácie...