1. Definícia cesty a citlivej cesty

Cestou v schéme budeme nazývať postupnosť vodičov a logických členov, ktorá vždy začína a končí vodičom a v ktorej každé dva po sebe nasledujúce členy sú prepojené vodičom. Cesta je citlivá vtedy, ak je schopná prenášať zmeny logických hodnôt zo svojho začiatku na koniec. V bezporuchovom stave každá zmena signálu na vstupe vodiča sa prenáa aj na jeho výstup. Zablokovať prenos zmeny signálu zo začiatku cesty na jej koniec môže len logický člen. Napr. ak určitá signálová cesta prechádza cez člen AND (resp. NAND) a na niektorom z jeho vstupov neležiacich na sledovanej signálovej ceste je hodnota 0, potom jeho výstup má vždy hodnotu 0 (resp. 1) a zmena hodnoty sitnálu na signálovej ceste pred uvedeným členom AND (NAND) sa ďalej neprenesie. Podobné blokovanie signálovej cesty nastane vtedy, ak je v nej zapojený člen OR (resp. NOR), ktorého jeden vstyp je trvale pripojený na hodnotu 1. Z uvedeného vyplýva, že podmienkou citlivej cesty cez n-vstupový člen AND a NAND (OR a NOR) je pripojenie hodnoty 1 (0) na všetky ostatné n-1 vstupov. Bezporuchový invertor vždy prenáša zmenu hodnoty vstupu na svoj výstup.