2. Definícia kritickej cesty

Metóda ktitickej cesty sa používa pre vytváranie úplných testov. Pri tejto metóde sa postupne vytvárajú ktirické (t.j. citlivé) cesty zo zvoleného primárneho výstupu na všetky primárne vstupy, ktoré sa dajú dosiahnuť. Potrebné hodnoty primárnych vstupov sa odvodzujú súčasne s vytváraním kritických ciest. Pritom sa snažíme vytvoriť čo  najviac citlivých ciest naraz, aby pri jednom vstupnom stave bolo pokrytých čo najviac porúch.

Ako kritická je označovaná každá hodnota premennej v testovanej jednotke ktorej zmena môže spôsobiť zmenu sitnálu zvoleného primárneho výstupu. Cesta zostavená z vodičov, ktorým je priradená kritická hodnota, sa nazýva kritickou cestou.