Optimálne kódovanie stavov synchrónnych sekvenčných obvodov