Informácie

Ako už bolo spomenuté v úvode, táto stránka sa zaoberá problematikou optimálneho kódovania stavov synchrónnych sekvenčných obvodov. Stránka obsahuje nasledujúce časti...

Teoretický popis

Táto časť obsahuje teoretický popis problematiky optimálneho kódovania stavov synchrónnych sekvenčných obvodov pomocou 4 pravidiel (P1' pre kódovanie vstupov, P1 a P2 pre kódovanie stavov, P2' pre kódovanie výstupov).

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si danú problematiku v nasledujúcich režimoch:

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.