Ú v o d o m . . .

Táto stránka sa zaoberá problematikou optimálneho kódovania stavov synchrónnych sekvenčných obvodov na základe pravidiel o susednosti stavov s rovnakými hodnotami budiacich a výstupnych funkcií. Obsahuje teoretický popis problematiky a aplikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. Viac v položke informácie...