Informácie

Ako už bolo spomenuté v úvode, táto stránka sa zaoberá problematikou redukcie stavov konečných automatov. Stránka obsahuje nasledujúce časti...

Teoretický popis

Táto časť obsahuje podrobný teoretický popis problematiky redukcie stavov konečných automatov Okrem samotného vysvetlenia algoritmu obsahuje vysvetlenie množstva doplňujúcich pojmov ( trieda zlučiteľnosti, zoznam maximálnych tried zlučiteľnosti, implikačný graf apod.). Je možné využiť aj index pojmov, ktorý obsahuje stručný popis dôležitých pojmov usporiadaných vzostupne podľa abecedy. Teória je rozdelená do 9 kapitol, ktorým predchádza úvod. Kapitoly končia záverom, kde nájdete odkaz na samotnú aplikáciu. Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný cez navigačné tlačítka Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol.

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si danú problematiku v nasledujúcich režimoch :

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.