Pokrytie


Nech stav s pokrýva s' a nech niektoré prípustné slovo generuje zo stavu s' výstupné slovo:

0 -- 1 -- -- 0Potom to isté vstupné slovo môže generovať zo stavu s napr. výstupné slovo:

0 0 1 -- 0 0