Zlučiteľnosť stavov 1


Tak napríklad ak niektoré dva stavy s a s' sú zlučiteľné a existuje niektoré vstupné slovo e, ktorému zodpovedá výstupné slovo
0 -- 1 -- 1 0
zo stavu s, tak tomu istému slovu e môže zodpovedať výstupné slovo
0 0 1 -- -- 0
zo stavu s'. Výstupy musia byť rovnaké na podčiarknutých miestach, kedy sú obidva výstupy definované.