Zlučiteľnosť stavov 2


Túto situáciu možno ilustrovať na 3 stavoch s, s', s", z ktorých určité vstupné slovo e generuje nasledujúce výstupné slová:

0 1 1 -- 1 0 (zo stavu s)
0 -- 1 -- 1 0 (zo stavu s')
0 0 1 0 1 0 (zo stavu s")

V danom prípade môže platiť s = s' a s' = s", nemôže však platiť s = s".