Výber prostých tried


Implikované množiny sa ľahko nájdu pomocou prechodovej tabuľky automatu. Tak napr. maximálnym triedam z príkladu z predchádzajúcej kapitoly prislúchajú tieto implikované množiny:
Maximálne triedy Implikované množiny
{3, 4, 5} {{1, 2}, {1, 4}}
{2, 3} {{4, 5}}
{1, 4} {{2, 3}}
{1, 2} {{2, 3}}