Množina všetkých prostých tried.


Prosté triedy Implikované množiny
{3, 4, 5} {1, 2}, {1, 4}
{2, 3} {4, 5}
{1, 4} {2, 3}
{1, 2} {2, 3}
{3, 5} {}
{3, 4} {1, 4}
{4, 5} {1, 2}
{1} {}
{2} {}
{4} {}