Zostavenie minimálneho súboru - príklad


Prosté triedy 345 23 14 12 35 34 45 1 2 4
Implikované množiny 14, 12 45 23 23 14 12