Prehľad

Redukcia stavov konečných automatov je časťou Abstraktnej syntézy a tá je časťou Logických systémov.
Abstraktná syntéza vo všeobecnosti nie je jednoznačná. To znamená, že môžu existovať rôzne automaty, ktoré zodpovedajú zadanému systému. V dôsledku toho vzniká úloha zostrojiť ekvivalentný automat, ktorý vykonáva tú istú vstupo-výstupnú závislosť s menším, prípadne najmenším počtom vnútorných stavov. Zmenšovanie počtu stavov sa robí za účelom zjednodušenia automatov, ktoré môže viesť k zjednodušeniu jeho technickej realizácie. Treba však poznamenať, že zmenšenie počtu stavov nemusí vždy viesť k zjednudušeniu štruktúry systému.
V týchto kapitolách nájdete odpovede na základné otázky týkajúce sa redukcie stavov konečných automatov.