Zadaj vstupné údaje pre algoritmus :

Názov položky Zadávacie polia Príklad zadania
Počet funkcií: Celé číslo : 1
Počet premenných: Celé číslo : 4
Úplná normálna forma:
Možnosti zadania ÚNF: {1,2,3,5,(11),14,15} množinový zápis (1)
[6,7,8,12,13,(10,15)] množinový zápis (0)
abCD+abcD+abcd+... algebraický zápis
Skupina funkcií f1f2f3: {4,5,7,10,12};{2,3,4,8,10,12};{5,7,8,9,10,12}
Režim :