Informácie

Ako už bolo spomenuté v úvode, táto stránka sa zaoberá problematikou určovania skrátenej disjunktívnej normálnej formy (SDNF) pomocou Quine-McCluskeyho algoritmu. Stránka obsahuje nasledujúce časti...

Teoretický popis

Táto časť obsahuje podrobný teoretický popis problematiky určovania SDNF jednej Boolovskej funkcie (B-funkcie) i skupiny B-funkcií pomocou Q-M algoritmu. Okrem samotného vysvetlenia algoritmu obsahuje vysvetlenie množstva doplňujúcich pojmov ( elementárny logický súčin, implikant, prostý implikant apod.). Je možné využiť aj index pojmov, ktorý obsahuje stručný popis dôležitých pojmov usporiadaných vzostupne podľa abecedy. Teória je rozdelená do 8 kapitol, pričom prvých 5 kapitol sa zaoberá minimalizáciou jednej B-funkcie, ostatné 3 kapitoly minimalizáciou skupiny B-funkcií. Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný cez navigačné tlačítka Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol.

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si danú problematiku v nasledujúcich režimoch :

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.