Ú v o d o m . . .

Táto stránka sa zaoberá problematikou určovania skrátenej disjunktívnej normálnej formy Boolovskej funkcie pomocou Quine-McCluskeyho algoritmu. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a aplikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. Viac v položke informácie...


Doporučuje sa používať IExplorer 5.0 a vyššie najlepšie pri rozlíšení 1024×768 a vyššie. Táto konfigurácia je optimálna pri použití Teoretického popisu a Aplikácie.