Rád elementárneho súčinu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčine