Príklad dvojakého spôsobu získania implikantu :

Vysvetlenie k príkladu :

Majme funkciu 3 premenných f. Pri spájaní implikantov (súčinov) s indexami 1,3 a 5,7 vzniká nový implikant 1,3,5,7 - - 1 (c) rádu r=1. Pri spájaní implikantov 1,5 a 3,7 vzniká ten istý implikant 1,5,3,7 - - 1 (c). Keďže implikant "c" - - 1 vznikol dvojakým spôsobom, nahradzuje sa jedným implikantom, druhý sa neuvádza alebo prečiarkne. Aj keď implikant 1,5,3,7 - - 1 prečiarkneme, nesmieme zabudnúť označiť (pohltiť ) spájané implikanty 1,5 a 3,7.