Príklad určovania skrátenej DNF funkcie f:

Funkciu f je zadaná množinovým zápisom pomocou nulových bodov:

f(a,b,c,d) = [1,3,5,8,9,10,12,13,14,(11)]

Q-M algoritmus pracuje s disjunktívnou normálnou formou, preto je potrebné vyjadriť jednotkové body:

f(a,b,c,d) = {0,2,4,6,7,15,(11)}

Neurčené body : Funkcia f je neuplná, obsahuje neurčený bod (ELS) (11), ktorý bude zaradený do určovania SDNF.

Binárne vyjadrenie ELS :
Dekadicky  a b c d 
0 0 0 0 0
2 0 0 1 0
4 0 1 0 0
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
11 1 0 1 1
15 1 1 1 1

Usporiadanie ELS :
 p.j.  index  a b c d 
000 0 0 0

120 0 1 0
 40 1 0 0

260 1 1 0

370 1 1 1
 111 0 1 1

4151 1 1 1

Aplikácia pravidiel na ELS :

 pj. ind. abcd 
000000

120010
 40100

260110

370111
 111011

4151111

 pj. ind. abcd 
00,200-0
 0,40-00

12,60-10
 4,601-0

26,7011-

37,15-111
 11,151-11

   
 pj. ind. abcd 
00,2,4,60--0
 0,4,2,60--0

 
 
 
 
 
 
 
 

Získanie skrátenej DNF :

Kontrola správnosti určenia SDNF v mape :