Skupinový prostý implikant : systému B-funkcií f1, f2, ... fp je každý prostý implikant funkcií :

pre ik = 1,2, ..., p ; k = 1,2, ..., p

Pri určovaní funkcií j sa nevylučuje prípad iu = iv, uvažuje sa však len o navzájom rôznych funkciách j.

Príklad určenia funkcií f j pre skupinu troch funkcií f1,f2,f3:

1 = f1.f1.f1 = f1
2 = f2.f2.f2 = f2
3 = f3.f3.f3 = f3
4 = f1.f1.f2 = f1f2
5 = f1.f1.f3 = f1f3
6 = f2.f2.f3 = f2f3
7 = f1.f2.f3 = f1f2f3


Doplňujúce pojmy :

Prostý implikant : implikant vyjadrený v tvare ELS rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implikantom.

Príklad prostého implikantu:

Vysvetlenie k príkladu : g1 je iba implikant f. Nejedná sa o prostý implikant, pretože jeho časť g2 je tiež implikantom rádu r1=1, pričom tento rád je menší ako rád g1, ktorý má hodnotu r=2. Imlikant g2 je prostým implikantom f, lebo neexistuje implikant menšieho rádu, ktorý by bol jeho časťou.