Príklad určenia úplného súboru skupinových prostých implikantov systému troch B-funkcií v Karnaughových mapách :

Majme zadaný systém troch B-funkcíí v Karnaughových mapách. Určíme si funkcie j. Pre skupinu troch funkcií f1 ,f2 ,f3 získame nasledujúce funkcie j :

1 = f1.f1.f1 = f1
2 = f2.f2.f2 = f2
3 = f3.f3.f3 = f3
4 = f1.f1.f2 = f1f2
5 = f1.f1.f3 = f1f3
6 = f2.f2.f3 = f2f3
7 = f1.f2.f3 = f1f2f3

Jednotlivé body (v mape) vo vzniknutých funkciách j určíme ako logický súčin bodov jednotlivých funkcií f1 ,f2 ,f3. Napr. Pri určení funkcie 6 uvažujeme logický súčin bodov práve funkcií f2 a f3 (príklad získania jedného bodu 6 je naznačený modrým písmom tj. bod 5 v mape funkcie 6 nadobudne hodnotu 1, pretože logický súčin bodov 5 funkcií f2 a f3 je 1), analogický je príklad pre funkciu 7 v bode 4. Skupinové prosté implikanty potom určíme ako prosté implikanty priamo v mapách jednotlivých funkcií j.

Karnaughove mapy pre určenie skupinových prostých implikantov:

Takto sa získa nasledovný súbor skupinových prostých implikantov, pri ktorom sa vyznačuje príslušnosť jednotlivých implikantov k zadaným funkciám j resp. fi . Skupinové prosté implikanty, ktoré sú implikantami viacerých funkcií j sa uvádzajú iba raz.

7 = f1.f2.f3
6 = f2.f3
5 = f1.f3
4 = f1.f2
3 = f3
2 = f2
1 = f1