2.2. Skupinová minimalizácia a upravený Quine-McCluskeyho algoritmus

Z definícií skupinového prostého implikantu a úplného súboru skupinových prostých implikantov priamo vyplýva spôsob určenia úplného súboru skupinových prostých implikantov. Skupinové prosté implikanty sa určia ako prosté implikanty funkcií j, ktoré sú zapísané v mapách (Kafnaughových mapách). Prosté implikanty sa potom určia priamo v jednotlivých mapách. Tento princíp sa ozrejmí na príklade systému troch B-funkcií zadaných Karnaughovými mapami.