Určovanie úplného testu logického obvodu na báze testov jeho modulov.