Ú v o d o m . . .

Stránka je určená na získanie poznatkov o metóde určovania úplného testu logického obvodu na báze testov jeho modulov. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a alpikáciu, ktorá pracuje v automatickom, demonštračnom, výukovom a preverovacom režime. Viac v položke informácie...