I. METÓDA GENEROVANIA ÚPLNÝCH TESTOV.
I.1. Princíp metód generovania úplných testov.

Metóda generovania úplných testov obvodov na základe tabuliek úplných testov ich modulov patrí spolu s Metódou kritickej cesty medzi metódy generujúce úplné diagnostické testy kombinačných logických obvodov. V týchto metódach hneď po nájdení kroku testu určíme jeho diagnostické pokrytie. Ďalší krok testu potom určujeme vždy iba pre niektorú z nepokrytých porúch. Generovanie krokov testu končí, ak je množina nepokrytých porúch prázdna, alebo sú v nej iba poruchy, pre ktoré žiaden krok testu neexistuje.

Popísaný postup ilustruje <-- obrázok vývojový diagram na obrázku vľavo.