I. METÓDA GENEROVANIA ÚPLNÝCH TESTOV.
I.2. Charakteristika metódy.

Impulzom k vzniku metódy generovania úplných testov logického obvodu na základe tabuliek úplných testov jeho modulov bola náročnosť úlohy generovania testov pre zložité obvody. Zložitosť úlohy možno znížiť rozčlenením obvodu na sústavu modulov, pre ktoré vytvárame úplné testy.
Metóda generovania úplného testu obvodu na základe TÚT jeho modulov je v podstate rozšírením metódy intuitívneho scitlivenia cesty. Namiesto zo základných logických členov sú však obvody zostavené zo zložitejších modulov.