I. METÓDA GENEROVANIA ÚPLNÝCH TESTOV.
I.3. Tabuľka úplného testu.

Úplný test pre modul, resp. obvod, vyjadrený tabuľkou, nazývame tabuľka úplného testu modulu, resp. obvodu. Ďalej bude namiesto pojmu „tabuľka úplného testu“ použitá skratka TUT, alebo TÚT.
Riadok tabuľky úplného testu nazývame krok testu, alebo krok tabuľky úplného testu.

Test, resp. tabuľka úplného testu obvodu obvodu je úplná, ak sú v nej úplne otestované všetky moduly obvodu. To znamená, že v krokoch testu obvodu sú použité všetky kroky z tabuliek úplných testov všetkých modulov obvodu. Krok TÚT modulu je použitý v kroku testu obvodu, ak sú v tomto kroku vytvorené citlivé cesty zo všetkých výstupov modulu na nejaké výstupy obvodu.

Na <-- obrázok obrázku vľavo sú príklady tabuliek úplných testov logických členov. Podčiarknuté hodnoty sa nazývajú citlivé a vytvárajú citlivú cestu. Citlivé hodnoty tiež určujú ktoré poruchy krok testu detekuje:
Ak je v kroku testu na danom vodiči citlivá nula ( 0 ), tento krok testu detekuje poruchu t1 na danom vodiči.
Ak je v kroku testu na danom vodiči citlivá jednička ( 1 ), tento krok testu detekuje poruchu t0 na danom vodiči.