I. METÓDA GENEROVANIA ÚPLNÝCH TESTOV.
I.5. Príklad generovania úplného testu.

Metóda generovania úplného testu je demonštrovaná na príklade jednoduchého obvodu <-- obrázok AND_OR_INVERT , kde modulmi sú základné logické členy.

Postup vytvárania úplného testu obvodu:

1. Do nových krokov TÚT obvodu sa dosadia kroky TÚT modulu M1. ( <-- obrázok obrázok )


2. Vo vytorených krokoch TÚT obvodu sa vybudujú citlivé cesty. ( <-- obrázok obrázok )

  Pri budovaní citlivých ciest boli použité kroky 3 a 2 z TÚT modulu M3.


3. Vo vytorených krokoch TÚT obvodu sa vykoná konzistencia. ( <-- obrázok obrázok )

  Vo fáze konzistencie boli použité kroky 1 a 2 z TÚT modulu M3.


4. Do nového kroku TÚT obvodu sa dosadí krok 3 TÚT modulu M2, jediný ešte nepoužitý krok tohto modulu. ( <-- obrázok obrázok )

  Podobne, ako v krokoch 1,2,3 TÚT modulu sa aj v kroku 4 vytvorí citlivá cesta, tentoraz z výstupu modulu 2, a vykoná sa konzistencia. Pri budovaní citlivej cesty bol použitý krok 1 z TÚT modulu M1. Keďže krok 1 z TÚT modulu M1 bol posledný v TÚT obvodu nepoužitý krok testu modulu, je výpočet TÚT obvodu ukončený. Vybudovaná TÚT obvodu je úplná.

Kroky označené písmenom „n“ sa na výstupe obvodu neprejavia, keďže nie je možné vytvoriť pre ne citlivú cestu na výstup obvodu v daných krokoch testu obvodu. Namiesto týchto krokov je možné dosadiť iné kroky testu modulu, čím získame rôzne alternatívy TÚT obvodu. Získanie rôznych alternatív TÚT obvodu má význam najmä, ak je obvod použitý ako modul v zložitejšom obvode.