Budovanie citlivej cesty v kroku TÚT modulu.
Situácia v obvode, kde je požadované scitlivenie viacerých ciest.
obrázok