Konzistencia v kroku TÚT modulu.
Príklad situácie v obvode po vybudovaní citlivej cesty.
obrázok