III. ALGORITMUS VÝPOČTU TÚT OBVODU.
  III.2. Reprezentácia Tabuliek úplných testov modulov.

Podobne, ako pri tabuľkách úplných testov logických členov, pozostávajú aj tabuľky úplných testov modulov z dvoch tabuliek - hlavnej a alternatívnej.

Hlavná tabuľka obsahuje riadky, ktoré sú krokmi úplného testu modulu. Ku každému kroku je priradená informácia o prenosoch. Tá udáva, z ktorých vstupov na ktoré výstupy modulu sa prenášajú citlivé hodnoty. Táto informácia je potrebná pre použitie krokov TÚT modulu pri budovaní úplného testu obvodu, najmä ak má modul viac ako 1 výstup.

Alternatívna tabuľka obsahuje alternatívne kroky ku krokom v hlavnej tabuľke. K alternatívnym krokom sa informácia o prenosoch nepridáva, lebo prenosy alternatívneho kroku sú totožné s prenosmi kroku v hlavnej tabuľke.

Na <-- obrázok obrázku vľavo je príklad TÚT pre modul, ktorým je obvod AND_OR_INVERT. Tabuľka je zobrazená v tzv. normovanom tvare, ktorý sa používa v aplikácii, ktorá je súčasťou tejto stránky.