Obsah :

I. Metóda generovania úplných testov.

II. Algoritmus výpočtu TÚT modulov.

III. Algoritmus výpočtu TÚT obvodu.

IV. Zhrnutie získaných poznatkov.