Určovanie úplných testov. Preverovací režim. Š. Korečko, © 2001.
> > heslo = scriptable=false pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.3/plugin-install.html"></COMMENT> V novom okne by sa mal otvoriť applet pre generovanie úplných testov v preverovacom režime. Ak sa tak nestalo, čítajte upozornenie.
Ak Ste okno appletu zavreli, obnovíte ho kliknutím na tlačidlo "Okno apletu" v systémovom okne appletu vľavo.
Zatvorením, alebo odchodom s tejto stránky ukončíte aj applet.
UPOZORNENIE.
Java logo Tento applet využíva Swing API a vyžaduje Java Plug-in verziu 1.3, alebo novšiu.
Ak applet nie je funkčný, pravdepodobne nemáte nainštalovaný JAVA plugin. Download a inštalácia pluginu by sa mala spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, alebo pri inštalácii nastanú problémy, stiahnite plugin z JAVA Plugin page. Po stiahnutí inštalačného balíku plug-inu (medzinárodná verzia, asi 8MB) spustite inštalačný program a plug-in sa automaticky nainštaluje do internetových prehliadačov na disku (IE, Netscape).