Určovanie úplných testov. Výukový režim. Š. Korečko, © 2001.
> > heslo = scriptable=false pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.3/plugin-install.html"></COMMENT> V novom okne by sa mal otvoriť applet pre generovanie úplných testov vo výukovom režime. Ak sa tak nestalo, čítajte upozornenie.
Ak Ste okno appletu zavreli, obnovíte ho kliknutím na tlačidlo "Okno apletu" v systémovom okne appletu vľavo.
Zatvorením, alebo odchodom s tejto stránky ukončíte aj applet.
UPOZORNENIE.
Java logo Tento applet využíva Swing API a vyžaduje Java Plug-in verziu 1.3, alebo novšiu.
Ak applet nie je funkčný, pravdepodobne nemáte nainštalovaný JAVA plugin. Download a inštalácia pluginu by sa mala spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, alebo pri inštalácii nastanú problémy, stiahnite plugin z JAVA Plugin page. Po stiahnutí inštalačného balíku plug-inu (medzinárodná verzia, asi 8MB) spustite inštalačný program a plug-in sa automaticky nainštaluje do internetových prehliadačov na disku (IE, Netscape).